Måned: juni 2013

Takk for meg!

Posted on Updated on

Kjære SLUGere,

Tiden har kommet til å ta farvel for nå. Og i den anledning vil jeg takke for meg! SLUG har gitt meg mye og de siste to årene har vært givende og inspirerende. Ettersom jeg er av den oppfatning at tusen bilder sier mer enn tusen ord har jeg laget en collage med alt jeg er takknemlig for. Så SLUGere, takk for:

collage - mulighetene


Seirene
collage - nettverket
collage reisene

collage - moroa
God sommer!

Hilsen Ingrid

Reklamer

Flom og finans i Praha

Posted on Updated on

Mens Tsjekkia var flomrammet og i unntakstilstand forrige uke, samlet en stor gjeng med gjeldsaktivister seg på et hotell på en topp utenfor Praha. Anledningen var Eurodads gjeldskonferanse.

Statuen av den indiske filosofen Sri Chinmoy ved Vltava-elva i Praha forrige uke.
Statuen av den indiske filosofen Sri Chinmoy ved Vltava-elva i Praha forrige uke.

Annenhvert år arrangerer Eurdoad en konferanse om utviklingsfinansiering i samarbeid med en av medlemsorganisasjonene sine. I 2007 ble konferansen arrangert i Oslo i samarbeid med SLUG og da var temaet Verdensbanken og IMF.

De to første dagene var konferansen åpen for alle. Vi ble kjent med noen inspirerende akademikere, som Dr. Lim fra South Centre, Alan Bruce Ciblis fra Universidad Nacional de General Sarmiento i Buenos Aires, Argentina, Isabel Ortiz som jobber med Stiglitz på Columbia og Jan Art Scholte fra University of Warwick.

Mah Hui Lim har vi møtt ved et par anledninger før, og det er alltid fint å høre ham kritisere kompliserte sider ved dagens finansstruktur på en enkel og engasjerende måte. Det var også interessant å høre Alan snakke om Argentinas krise og konkurs i 2001, og hvordan konkursen hjalp Argentina komme seg på fote økonomisk. Alan har tidligere sammenlignet Argentina med Hellas, og argumentert for at betalingsnekt kan være en utvei for Hellas. Isabel arbeider for å finne ut hvordan man kan få finanssystemet til å tjene mennesker. Hun viste dette bildet, for å vise hvor lite rike land og IMF faktisk bidrar med finansiering til utviklingsland, om man ser beløpene i sammenheng med nasjonale redningspakker.

Powerpointen til Isabel Ortiz. Bistand er så lite i forhold til rednings- og vekstpakker i rike land, at det ikke en gang vises.
Powerpointen til Isabel Ortiz. Bistand er så lite i forhold til rednings- og vekstpakker i rike land, at det ikke en gang vises på pyramiden.

På pyramiden er det blå redningspakker i rike land etter finanskrisen, den rød er vekstpakker, det gule er IMF-midler til lavinntektsland og det grønne – som er så lite at man ikke ser det – er bistand. Pyramiden ble referert til jevnlig gjennom hele konferansen.

Hvordan bli mer effektive?
Jan Art Scholte utfordret oss i sivilsamfunn som jobber med finansspørsmål. Han mener vi ikke har lykkes i å skape like mye engasjement og endring som det sivilsamfunn som jobber med handel og klima har fått til. Samtidig kritiserte han at vi fokuserer på strukturerer som IMF og Verdensbanken, isteden for mektige finansorgan som Financial Stability Board, International Accounting Standards Board og kredittratingbyråer. I panelet satt også Amar Battacharay fra G24 og Nessa ni Chasaide fra gjeldsnettverket i Irland, og Gina fra SLUG styrte debatten. Mange gode ideer for hvorfor det er vanskelig å skape engasjement rundt utviklingsfinans ble introdusert, samt gode forslag for veien videre.

Panelet "Rethinking strategies"
Panelet «Rethinking our strategies»

På konferansen fikk vi også endelig møtt den nye Eurodad-ansatte som er satt til å jobbe med gjeld, Bodo Ellmers. Han lignet en typisk gjeldsaktivist (se bildet under).

Ikke lett for SLUG-jentene å blende inn med denne gjengen.
Ikke lett for SLUG-jentene å blende inn. Til venstre for oss er Antonio fra belgiske CNCD 11.11.11 og Ales fra Ekvilib i Slovenia. Til høyre for oss er Jesse og Bodo fra Eurodad.

Gjeldsstrategi på tvers av grenser
Høydepunktene på konferansen var de strategiske og faglige diskusjonene med kjernen av det internasjonale gjeldsnettverket.

Gjeldsgjengen samlet! På strategimøte hadde vi gjeldsfolk til stede fra 18 land. Vi ble enige om å gjenopplive det globale nettverket så vi kan jobbe bedre sammen på tvers av grenser og kontinenter.
Gjeldsgjengen samlet!

På strategimøtene hadde vi gjeldsfolk til stede fra 18 land. Vi ble enige om å gjenopplive det globale nettverket så vi kan jobbe bedre sammen på tvers av grenser og kontinenter. Halvannen time ble satt av kun til å diskutere gjeldsrevisjoner. Vi fikk innføring i prosessene i Brasil, Ecuador, Irland og Tunisia, og ga en innføring i den norske prosessen.

Halvannen time ble satt av kun til å diskutere gjeldsrevisjon.  Vi fikk innføring i prosessene i Brasil, Ecuador, Irland og Tunisia, og ga en innføring i den norske prosessen.
Her ser du Maria Lucia Fatorelli fra Brasil og FN-eksperten Cephas Lumina øverst og Jihen Chandoul fra Tunisia og Gina fra SLUG nederst.

Gjeldsslettemekanisme var en annen het potet vi diskuterte. FN jobber nå med å kartlegge muligheter for å sette opp en ny mekanisme mens IMF forsker på hvordan man kan styrke lånekontrakter (gjeld er tilbake på IMFs agenda). Hvordan man skal jobbe for mer rettferdige og forutsigbare måter å slette gjeld på er en av mange saker det er vanskelig for gjeldsnettverket å enes om. Det er likevel et ønske om å jobbe sammen og på konferansen ble vi enige om at vi skal samles rundt den globale gjeldsuka i oktober i år, men bruke uka for å fremme egne kampanjer.

Et annet viktig møtepunkt for oss var et seminar om gjeld og skatt. Der diskuterte vi hvordan de to gruppene kan jobbe sammen for å tydeliggjøre sammenhengene mellom feltene. Feltene henger tross alt tett sammen, og det kan være fordelaktig å kommunisere et større bilde enn bare våre snevre saker. Vi fikk mange ideer som vi vil jobbe videre med framover…

Til sist: Vi fikk også sett litt av Praha:

Vi fikk tid til å være litt turister også! Her er noen klipp vi tok av byen og oss to i Praha.
Her er noen klipp vi tok av byen og oss to i Praha (etter flommen).
Norske damer i Praha! Fra venstre: Elin Enge fra Forum, Gina & Ingrid fra SLUG og Irene Dotterud fra Redd Barna
Norske damer i Praha. Fra venstre: Elin Enge fra Forum, Gina & Ingrid fra SLUG og Irene Dotterud fra Redd Barna
Tsjekkisk folkedans.
Tsjekkisk folkedans.
Dr Lim fikk suppe servert i brød.
Dr Lim var fornøyd med at suppeskåla også var spiselig!
Konferansedeltakere ute på tur.
Konferansedeltakere ute på tur.

– Gina & Ingrid