Måned: desember 2012

Au revoir la Tunisie – وداعا، تونس

Posted on Updated on

I dag tidlig diskuterte vi norsk og tunisisk gjeldsrevisjon med medlemmer av RAID. Her lytter vi til Fathi Chamki som forklarer hvor mye gjeld som ikke inngår i den foreslåtte tunisiske gjeldsrevisjonen...
I dag tidlig diskuterte vi norsk og tunisisk gjeldsrevisjon med medlemmer av RAID. Her lytter vi til Fathi Chamki som forklarer hvor mye gjeld som ikke inngår i den foreslåtte tunisiske gjeldsrevisjonen…

Nå sitter vi i Frankfurt, spiser nurneberger-pølser, drikker hveteøl og skriver et siste blogginnlegg fra Tunisia. Denne uka har vi knyttet gode kontakter med flinke mennesker som vi kommer til å fortsette å jobbe med framover. Vi jobber tross alt for det samme målet: Mer rettferdige strukturer for låneprosesser og gjeldsslette.

Vi har fått interessante innspill fra alt fra dresskledde maktmenn, folkevalgte, idealister, aktivister og reformister.  Vi forstår nå at gjeldsrevisjonsprosessen i Tunisia er komplisert og preget av politisk spill og motstridende interesser. Selv blant sivilsamfunnet er det motpoler og uenighet om hvordan man skal jobbe for en revisjon. Det er godt mulig at Tunisia aldri kommer til å gjennomføre en gjeldsrevisjon, men isteden velger å fortsette å betale ned på gjelda etter Ben Ali uten noe nærmere granskning av hva lånene gikk til.

Slik ser innsiden av Finansdepartementet ut.
Slik ser innsiden av Finansdepartementet ut.

Makta kreditorer, kredittratingbyråer og internasjonale finansinstitusjoner synes å ha over myndighetene i Tunisia er ganske så demotiverende. Landet er avhengig av lån fra Europa, USA og IFIene, og Finansdepartementet og Sentralbanken er livredde for å ødelegge relasjonene til kreditorene. I tillegg hjelper det ikke at regjeringen er økonomisk ”ultraliberal”, som professor i finans Wajih Abbasi påpekte.

 

Lederen for gjeldsavdelinga i Finansdepartementet var ikke akkurat overbegeistret for ideen om en gjeldsrevisjon.
Lederen for gjeldsavdelinga i Finansdepartementet var ikke akkurat overbegeistret for ideen om en gjeldsrevisjon.

Områdene i Sør står i skarp kontrast til Tunis. I følge Wajih var det flere områder i Sør som ikke fikk med seg at Ben Ali hadde gått før flere måneder etter revolusjonen.

Vi møtte Wajih på hans yndlingskafé.
Vi møtte Wajih på hans yndlingskafé.

Wajih er opptatt av desentralisering og folkeopplysning. Han mener disse to prosessene må settes i gang for å skape folkelig press for gjeldsrevisjon og mer rettferdig økonomisk politikk, noe som vil tvinge myndighetene til å ta slik politikk på alvor. Mens vi har vært i Tunisia startet protester i Siliana som også spredte seg til Tunis. Tunisere flest er langt fra fornøyde med den nåværende regjeringen.

Slik vi ser det, er det mest slående og relevante innspillet vi har fått på den norske gjeldsrevisjonen behovet for feltarbeid. Det var kanskje det eneste alle kontaktene våre var enige i: Det er umulig å vurdere nyttighetene av lån gitt uten å reise til låntakerlandene for å besøke prosjektene. En skrivebordsstudie slik den norske gjeldsrevisjonen legger opp til, er ikke overførbart til den tunisiske konteksten. Alle kontraktene inngått med Ben Ali er i orden, forklarte Karim fra fagbevegelsen til oss, men man kan finne en haug med problemer om man følger pengene til prosjektene, leverandørene og underleverandørene.

I et land hvor det fortsatt ikke er åpenhet og fullt demokrati er det også mange fra sivilsamfunnet som mener de bør inkluderes i en eventuell gjeldsrevisjonsprosess. For dem virker det absurd at regjeringen alene skal sitte i styringsgruppa, slik den norske modellen legger opp til.

Likevel har alle vi har møtt understreket at det Norge gjør er modig og viktig. For Tunisia vil det ha direkte positive konsekvenser hvis det fører til at flere kreditorer gjør det samme. Om ikke modellen er direkte overførbar, så legger den et viktig grunnlag for å videre utvikle en bedre modell, og viktigst av alt, så viser den at det er mulig å gjennomføre.

Au revoir, la Tunisie!
Au revoir, la Tunisie!

– Catharina og Ingrid

Reklamer