Måned: april 2012

Forhandlingene i bilder

Posted on Updated on

Norske delegasjonen jobber: Magnus, Kåre og Guro.
Norske delegasjonen jobber: Magnus Flacké, Kåre Stormark (tidligere styremedlem i Fellesrådet for Afrika) og Guro Katharina H. Vikør.
Koridorsnakk
Koridorsnakk
SLUG og Jubilee USA legger strategi
SLUG og Jubilee USA legger gjeldsstrategi.
Representing Norway
Representing Norway: Ingrid Harvold Kvangraven, Magnus Flacké og Guro Vikør.
Delegasjonen samles (fra ventre): Geneve, UD, SLUG, Fellesrådet for Afrika, FrPs bistandspolitiske talsmann
Delegasjonen samlet (fra venstre): Ministerråd i Geneve, Astrid Ajamay fra UD, SLUG, Fellesrådet for Afrika/Forum for Utvikling og Miljø, og Peter N. Myhre som er FrPs bistandspolitiske talsmann (Guro fra UD tar bilde).
I blant får vi sitte på i små biler. Léonce fikk sitte foran.
I blant får vi sitte på i små biler. Denne gangen fikk Léonce sitte foran.
Vi diskuterer gjeld med lederen av arbeidet med prinsippene: Selveste Yeufen Li
Vi diskuterer gjeld med lederen av arbeidet med prinsippene i UNCTAD: Yeufen Li
Yeufen og Magnus diskuterer prinsippene
Yeufen og Magnus diskuterer prinsippene
SLUG møter gjeldsbevegelsen i Sør (Jubilee South Asia Pacific, Latindad, SETU og Centro de los Derechos del Campesino). SLUG trakk alderssnittet godt ned.
Pascal Lemy (leder av WTO) og en rekke handelsministre diskuterer handelspolitikk.
Ord for ord, komma for komma.#Slikgårnådagene
Ord for ord, komma for komma.#Slikgårnådagene
Reklamer

Et lite skritt for bedre retningslinjer, et stort skritt for SLUG!

Posted on Updated on

Blide SLUGere
Blide SLUGere med nye retningslinjer i hendene

Prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak ble lansert i går kveld: se SLUG-nettsak Historiske retningslinjer for ansvarlig utlån. Dette er noe SLUG og resten av gjeldsbevegelsen har jobbet for i årevis.

Yuefen Li åpner debatten
Yuefen Li åpner debatten. I panelet på scena (f.v.): Jurist Anna Gelpern, Léonce Ndikumana, Deputy Secretary-General i UNCTAD - Draganof, og leder av Jubilee USA - Eric LeCompte.

Lederen av prosjektet, Yuefen Li, åpnet debatten med noen fine ord om hvor mye støtte prinsippene har fått rundt om i verden, og så holdt Léonce åpningstalen. I talen understreket han behovet for å også fokusere på illegitim gjeld og ulovlig kapitalflyt ut av utviklingsland. Likevel ønsket han retningslinjene velkommen som et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Deretter tok vår amerikanske kollega, Eric Lecompte over ordet og var ordstyrer for resten av seminaret. Før han åpnet for at paneldeltakerne kunne gi sine presentasjoner, sa han noen korte ord om sivilsamfunns standpunkt (at prinsippene ikke går så langt som vi skulle ønsket, men at de er et godt utgangspunkt å jobbe ut ifra, osv).

I panelet satt  det representanter fra departement i Nepal, Brasil, Tyskland, Italia, og Astrid Helle Ajamay fra FN-avdelinga i norske UD. Representanene ga støtte til prinsippene, og så ga Yuefen en kort oppsummering av Argentinas posisjon, som lød: Argentina støtter prinsippene.

Astrid
Astrid Ajamay forteller i talen sin at Norge ikke bare har støttet dette prosjektet finansielt, men de støtter det også politisk.

Etter paneldeltakerne hadde gitt sine innlegg ble det åpnet for spørsmål fra salen. En canadisk professor spurte om innenlandsgjeld og kapitalflyt, en finsk professor spurte om finanssektoren og finansregulering og jeg spurte om paneldeltakerne var villige til å jobbe paralellt med en ny gjeldsslettemekanisme nå som en tredjedel av lavinntektsland står i fare for å havne i gjeldskrise. Yuefen og Léonce svarte godt på flere av disse spørsmålene; Yuefen dekket hvordan UNCTAD arbeider med temaene og Léonce dekket ulovlik kapitalflyt.

Til min store glede kunne faktisk Yuefen melde at UNCTAD er i gang med noe arbeid på en ny gjeldsslettemekanisme som de skal legge fram for FNs generalforsamling i høst (!). Dette er viktig for oss i SLUG, og for Norge, siden vi begge har uttalt at vi vil jobbe for dette.

Astrid fra Norge påpekte at om vi skal klare å få implementert slik prinsipp, bør vi samle flere aktører når vi skal snakke om det. Det er uheldig at UNCTADs toppmøte er samtidig som vårmøtene. Dette er et godt poeng som UNCTAD-sekretariatet tar veldig seriøst. Sekretariatet har konsultert med svært mange svært mangfoldige grupper, så vi håper «The Principles +5» som folk allerede kaller det, for det første ikke vil være samtidig som Verdensbankens og IMFs vårmøter, og for det andre, inkluderer flere FN-organisasjoner i diskusjonen.

Dr. Sami forteller om Islams syn på gjeld og lån
Dr. Sami forteller om Islams syn på gjeld og lån

Etter paneldebatten ga sjefsøkonom i Islamic Development Bank (IDB) Dr. Sami, input på hvordan IDB allerede implementerer mange av prinsippene for ansvarlig utlån. Otavio fra Brasils gjeldshåndteringsavdeling ga deretter en presentasjon av hvordan Brasil har brukt ti år på å implementere omtrent alle prinsippene for låneopptak som refereres til i UNCTAD-studien. Jeg hadde en utrolig interessant samtale med ham tidligere den dagen, hvor han forklarte nøye hva dette innebar, og fortalte om hvordan Brasil nå assisterer andre land i å implementere institusjoner som sikrer ansvarlig låneopptak – for det meste latinamerikanske land, men han hadde også vært i Mosambikk, for eksempel.

Jurist Anna Gelpern har skrevet om styrker og svakheter ved forskjellige implementeringsstrategier
Jurist Anna Gelpern har skrevet om styrker og svakheter ved forskjellige strategier for å implementere prinsippene.

Den siste til å snakke var jurist Anna Gelpern, som har skrevet denne studien om hvordan prinsippene kan og bør implementeres. Hadde også drukket en uformell kaffe med henne tidligere på dagen, da hun blant annet hadde gitt konkrete oppfordringer til hva vi som sivilsamfunn kan gjøre for å støtte opp om denne prosessen (en spennende idé jeg forhåpentligvis kan komme tilbake til i et senere blogginnlegg).

Det er spennende tider for en gjeldsaktivist. Nå har vi påbegynt en prosess med å jobbe for retningslinjer for ansvarlig utlån og låneopptak. Neste steg vil bli å fremme prinsippene og sikre at de blir tatt seriøst av å mange som mulig, og forhåpentligvis styrke dem. Da vi minglet etter lanseringen var over, plukket vi opp mye interessant informasjon, blant annet om hvordan USA og Kina forholder seg til prinsippene (ikke bare negativt!).

SLUG (t.v.), UNCTAD (Yuefen i midten) og Utenriksdepartementet (t.h.) har en felles interesse av at gjeld forblir i UNCTADs mandat.
SLUG (meg t.v.), UNCTAD (Yuefen i midten) og Utenriksdepartementet (Kåre t.h.) har en felles interesse av at gjeld forblir en del av UNCTADs mandat.

Samtidig som prinsippene nå har blitt lansert, diskuteres det altså om man skal fjerne gjeld fra UNCTADs mandat. Norge forhandler i JUSSCANNZ-gruppa (Japan, USA, Sveits, Canada, New Zealand, Tyrkia og Israel) og kjemper for at gjeld skal bli en del av slutterklæringen. SLUG gir innspill.

FNs medlemsland har nå to dager til på seg til å komme til enighet.

Følg med videre.

Ingrid

Dag 1: Optimistisk åpning

Posted on Updated on

Første dag på UNCTAD-konferansen åpnet med en flott forestilling satt sammen av qatariske dansere. Dansen viste samfunnets bevegelse fra en fattig fiskerlandsby til et moderne finanssenter. Hele forestillingen endte med at barn med kostymer fra verden over holdt hender, mens en skjerm i bakgrunnen viste alle verdens flagg vaie i vinden.

Først på talerstolen var Qatars emir,Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani,. Hans tale var overaskende politisk og han var overaskende radikal (for å være statsoverhode). Han uttrykte håp for at UNCTAD-konferansen kan bringe oss nærmere ferdigstillingen av utviklingsrunden i WTO forhandlingene. For at det skal kunne skje må rike land gi opp sine subsidier, bl.a. i landbruket, fastslo emiren.

Ellers tok han opp tema som effektene av finanskrisen og globalisering for utviklingsland, behovet for nye ”tusenårsmål” etter 2015 og at det er viktig med ytringsfrihet i kjølvannet av den arabiske våren. Sheikh Hamad konkluderte så med at han håpet UNCTAD XIII ville resultere i en styrket UNCTAD, slik at vi kan oppnå det viktig målet om velstand for alle.

Emiren av Qatar ønsker oss velkommen til UNCTAD XIII
Emiren av Qatar ønsker oss velkommen til UNCTAD XIII

Deretter kom FNs nestleder på talerstolen for å lese opp talen til Generalsekretær Ban Ki-moon. Talen vektla fire viktige tema som det er viktig at UNCTAD jobber med, nemlig:

    1. Å gjenopprette vekst i den globale økonomien og hjelpe utviklingsland land med å takle effektene av krisene som de ikke har skapt.
    2. Å adressere årsakene til krisa, ved å se på ujevn handel og spekulativ finans. Koordinering på internasjonal nivå er nødvendig.
    3. Behovet for å gjøre globalisering mer inkluderende. Altfor mange grupper og samfunn er marginaliserte. Det er nødvendig å investere i kvinner.
    4. Å fremme den potensielle utviklingseffekten internasjonal business kan ha.

Talen konkluderte med at UNCTADs brede mandat er viktig for å kunne bidra til å fremme rettferdig og inkluderende globalisering. ”Much is at stake”, advarte Ban Ki-Moon. Deretter fikk vi høre fra både presidenten i Ghana (lest opp av hans stedfortreder ministeren for handel og industri), Tunisias nye president, presidenten av Komorene, presidenten av Niger, Tyrkias statsminister , statsministeren i Bangladesh og Algeries leder av parlamentet.

Talene var preget av svært høye forventninger til et toppmøte som det ble hevdet at vil føre til enighet, kompromiss og en styrking av UNCTAD. Alle statslederne hyllet UNCTAD og flere av dem understreket behovet for at UNCTAD har et bredt mandat for å kunne takle utviklingsproblemer, og de støttet opp om generalsekretæren. Det var dumt vi ikke fikk høre noen statsledere fra rike land snakke, for det er de som kritiserer UNCTAD og vil snevre inn mandatet. I skrivende stund er resten av delegasjonen i forhandlinger med JUSSCANNZ gruppa og EU forhandler bak lukkede dører. Ryktene i sivilsamfunnskorridorene reflekterer bekymringer for at disse gruppene rett og slett ikke kommer til å komme til enighet.

Flere av statsoverhodene understreket behovet for et bedret globalt samarbeid, noe åpningsdanset også antydet.

Statslederne tok opp forskjellige temasom var relevant for dem. For eksempel tok Tunisias Moncef Marzouki opp behovet for å se demokratisk overgang i sammenheng med økonomisk utviklig og Komorenes Ikililou Dhoinine undertreket behovet for å øke UNCTADs satsning på å støtte små sårbare øystater (SIDS) som Komorene (les mer om SIDS i fjorårets Gjeldsbrev).

Nigers Mahamadou Issoufou gikk hardt løs på den såkalte ”Washington Consensus” og nyliberal politikk som landet hans ble tvunget til å følge på 80-tallet av de internasjonale finansinstitusjonene (les mer om kondisjonalitet her og om IFIene her). Mahamadou mente gjeldskrisa i eurosonen tydelig illustrerte nyliberalismens begrensninger.  Til slutt ba han om at vi kunne bli enige om et nytt utviklingsparadigme og en ny utviklingsmodell, noe som vil kreve et nytt type globalt økonomisk  styresett som er langt mer demokratisk enn det vi ser i dag. Reform av IFIene er noe SLUG lenge har jobbet med, blant annet i forbindelse med årets valg av ny leder av Verdensbanken (se Tid for en demokratisk Verdensbank). Sheikh Hasina fra Bangladesh gjentok kravet om mer demokratiske IFIer. I tillegg viet hun nesten hele talen sin til behovet for å takle klimautfordringene.

Sheikh Hasina fra Bangladesh uttrykker sterk bekymring for effektene klimaendringene har på landet hennes.
Sheikh Hasina fra Bangladesh uttrykker sterk bekymring for effektene klimaendringene har på landet hennes.

Algeries Abdelkhader Bensalah tok opp mye av de samme temaene som Mahamadou, som effektene av strukturtilpasning, men han fokuserte også særlig på behovet for å regulere finansstrømmer, og at UNCTAD kan komme med viktige innspill til dette feltet. Besalah var særlig bekymret for dårlig globalt samarbeid i multilaterale forhandlinger, noe som har vært synlig i WTO-forhandlingene en stund, og som nå også preger dialogen i UNCTAD. Han fastslo at denne unilaterale tankemåten er en av årsakene til at det går så dårlig med verdensøkonomien.

Åpningsseremonien var preget av optimisme og idealisme. Istedenfor å adressere mandatproblemet direkte, snakket statslederne heller om hvor flott og viktig UNCTAD er. At det er snakk om å snevre inn organisasjonens mandat ble ikke eksplisitt nevnt, ei heller Joint Inspection Unit (JIU) konklusjon om at UNCTAD er et ineffektivt organ.

Nå er åpningsseremonien ferdig, og de reelle forhandlingen er i gang. Det spørs om den høflige optimismen blir tatt med videre inn i forhandlingsrommene.

Følg med: Vi oppdaterer bloggen hele uka!

Magnus og Ingrid

Les mer: UNCTADs eget sammendrag av åpningsseremonien.

Stille før stormen

Posted on Updated on

Nå er Magnus og jeg i Doha!

Et land preget av Petromania: Noe vi byttet på å lese om i Simen Sætres bok da flyet vårt var mange timer forsinket på veien hit i går. Vi sitter nå og drikker kaffe på Qatar Nation Convention Center (QNCC), et hypermoderne bygg med hypermoderne design og 40 000 kvadratmeter vi kan utforske.

QNCC
Qatar National Convention Center: Her føler vi oss små!

Disse trærlignende strukturene representerer Sidra-treet som visstnok er et kjent ikon i qatarisk kultur. Treet symboliserer lærdom og ro i ørkenen: et kjølig sted hvor poeter og lærde møttes for å dele kunnskap i skyggen.

Men denne uka er det altså statsrepresentanter fra rundt om i verden som skal diskutere utviklingspolitikk, handel, gjeld og UNCTADs mandat. Mye drama vil utspille seg ettersom det er sterk uenighet om hva UNCTADs fremtidige mandat skal være. En forenkling av debatten: Mange rike land vil ikke at UNCTAD skal jobbe mer med finans og makroøkonomi, da det er IMF og WTO som er ekspertorganene på dette. Responsen: Utviklingsland raser ettersom UNCTAD tidligere har produsert verdifull forskning på disse områdene, og er et mer demokratisk organ enn de Internasjonale finansinstitusjonene som USA og Europa dominerer (les denne artikkelen av South Center for mer om debatten).

Magnus og jeg ready for action
Magnus og jeg ready for action. Det tok forresten en time å få delegasjonsbevis etter supermye kluss og krøll - så vi er glade for å ha unnagjort det før den offisielle konferansen begynner i morgen!

Men grunnen til at jeg ble sendt hit er jo fordi det er her Prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak mellom stater (de såkalte «Prinsippene») lanseres på søndag! Dette er resultatet av en treårig prosess som Norge har finansiert og som SLUG har gitt mye innspill til. Det var også disse retningslinjene Maria diskuterte på en UNCTAD-konferanse i Geneve (se blogginnlegget hennes UNCTAD arrangerer gjeldskonferanse i Geneve) og Astrid på en jusskonferanse om Prinsippene i Madrid.

En haug med byråkrater og økonomer fra verden rundt skal diskutere disse prinsippene på søndag. Vår gode venn og forfatter av boka «Africas Odious Debts», Léonce, skal holde åpningstalen. Dere husker kanskje at han var i Norge i desember? Se blogginnlegget mitt: En dag med Léonce. Magnus og jeg spiste lunsj med ham i dag, og diskuterte Prinsippene i det vide og det brede. Léonce mener Prinsippene ikke går langt nok og etterlyser ideer om illegitim gjeld. Han ønsker de like vel velkomne som et godt utgangspunkt.

En hyggelig gjeldslunsj med Léonce

Vi oppdaterer bloggen hele uka, så følg med!

Sluglig hilsen,

Ingrid

Kubamba rigges ned

Posted on Updated on

Før påske avsluttet vi utstillinga vår «Kubamba – Gjeld og kvinners helse» på Utviklingshuset. Da hadde den vært oppe en måned, vi hadde hatt fire skoleklasser på besøk, og mange flere besøkende. Mens vi på åpningen hadde invitert bredt og hadde over femti gjester til champagne og kanapeer og åpningstale av Per Kristian Roer fra UD (se staselig lansering), var avslutningen en noe roligere affære. Vi inviterte en del Norad-ansatte, Norad-veteraner,  folk fra Afrikagruppen til UD,  medlemsorganisasjonene våre og SLUGere. Til tross for at det var siste fredag før påske var oppmøtet godt!

En uformell samtale om gjeld, kvinners helse og Zambias situasjon

Utviklingshuset hadde disket opp med croissants og kaffe, og vi hadde en uformell prat om gjeldsslette, kvinners helse og Zambias gjeldssituasjon. Vi bidro med det vi kunne om gjeldsslette, og fortalte om opplevelsene våre i Zambia, mens ministerråd Torfinn Arntsen fra Norges ambassade i Zambia og Anne Glad Fredriksen som er landansvarlig i UD kunne komme med mer detaljekunnskap om Zambias situasjon.

Etter en hyggelig prat ga Gina og Ingrid en liten omvisning av fotoutstillingen for de som var interesserte.

Tidligere direktør i Norad Per Ø. Grimstad ble med på omvisning!

Utstillingen hadde en god måned på Utviklingshuset og vi nådde svært mange, særlig i vår viktige målgruppe: interessert ungdom. Men nå er det på tide å ta utstillingen med ut i landet! SLUG-Bergen tar den i mot i Bergen, og den vil settes opp i Bergen sentrum i mai måned. Vi håper det kommer mange besøkende og gleder oss til å vise den fram rundt om i Norge. Om du er interessert i å ta den i mot eller vet om noen som kan være interesserte i å hjelpe til, så ta kontakt!