Måned: februar 2012

SLUG-Blindern kjører debatt

Posted on

Den 31. januar hadde SLUG årets første U-landseminar på Blindern.

Tema var «Den arabiske vårens norske påvirkning» og tok for seg hvordan investeringer fra Oljefondet kan ha påvirket utfallet av revolusjonene i Nord-Afrika og Midtøsten. Med over 50 tilhørere i salen ble dette et spennende utgangspunkt for Blindern-studentene.

Mathias åpner SLUG-Blinderns U-landsseminar. Fra venstre: Ingrid, Kristian, statssekretær Hilde Singsaas, Line, Mathias

Line Madsen Simenstad ledet debatten, med rapportforfatter Ingrid Stolpestad, statssekretær i Finansdepartementet Hilde Singsaas og vår egen Kristian Øvretveit i panelet.

Debatten var god, og SLUG fikk tydelig markert sin politikk til myndighetene, hvor vi krever tydeligere retningslinjer for hva oljeformuen vår brukes til, slik at vi ikke ender opp med å finansiere demokratiundertrykkende regimer.

Mathias Slettholm

Les mer om ansvarlig finansiering og den arabiske våren i SLUGs nyeste Gjeldsbrev: «Den arabiske våren: revolusjon, demokrati og gjeldsslette».

Reklamer

SLUG gir SV klar beskjed

Posted on

SLUG dro på høring med SV i Stortinget denne uka, og ga dem beskjed om hva vi synes de bør prioritere i budsjettforhandlingene med de andre regjeringspartiene. Lars Egeland åpnet med å gi beskjed om at dette budsjettåret er det strammeste i rødgrønn periode, og at vi derfor burde komme med løsninger som ikke kun innebærer økt pengebruk. SLUG var én av over tretti organisasjoner, så vi fattet oss i korthet.

Kristian gir SV beskjed

Styreleder i SLUG, Kristian Jahren Øvretveit, spilte inn følgende:

Kapittel 172 – gjeldsslette og gjeldsrelaterte tiltak
SLUG er svært fornøyd med en økning i gjeldsposten i statsbudsjettet for 2012, etter flere år med kutt. Vi håper posten fortsetter å øke, slik at Norge kan innfri løftene i Soria Moria II om en progressiv gjeldspolitikk.

Etter kutt på omkring 100 millioner kroner fra 2007 (367 millioner kroner) til 2009 (270 millioner) og en stans i kuttene i statsbudsjettet fra 2010 er det positivt at posten endelig økte igjen, med 25 millioner kroner i statsbudsjettet for 2012. SLUG vil likevel benytte denne anledningen til å minne om at på tross av denne økningen er det viktig med ytterlige bevilgninger for å fortsette Norges progressive gjeldspolitikk.

I dag ser vi at den gjeldssletten som har blitt gitt i løpet av dette tiåret ikke er nok. Fortsatt betaler utviklingsland om lag 200 milliarder dollar i gjeldsbetjening hvert år. Det er nesten dobbelt så mye som årlig gis i bistand. Ifølge IMF er en fjerdedel av landene som har fått gjeldsslette gjennom gjeldssletteinitiativet for fattige gjeldstyngede land (HIPC) og en tredjedel av alle lavinntektsland i dag i stor risiko for å havne i nye gjeldskriser. Dette er bekymrende, særlig nå som Verdensbankens Global Economic Prospects (2012) spår sterk tilbakegang i verdensøkonomier framover og gjeldssletteinitiativene HIPC og MDRI er i sin sluttfase. Nye løsninger må på bordet, og SLUG mener at Norge både kan og bør ta en ledende rolle i denne prosessen, blant annet ved å vise at gjeldsslette fortsatt er en sentral prioritering i norsk utviklingspolitikk.

SLUG er positiv til at Regjeringen vil fortsette sin toneangivende rolle for gjeldsslette og internasjonale retningslinjer for ansvarlig långiving slik det skrives i statsbudsjettet for 2012.  Regjeringen har i Soria Moria II uttalt at de vil gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon, arbeide med retningslinjer for ansvarlig finansiering, og arbeide for å opprette en ny internasjonal gjeldsslettemekanisme. Dette er alle tiltak som krever politisk vilje, men som samtidig er avhengig av økonomisk støtte.

SLUG mener derfor at bevilgningene på sikt bør økes til 2007-nivå (367 millioner kroner) dersom Norge skal kunne fortsette å ha en toneangivende rolle for gjeldsslette og internasjonale retningslinjer for ansvarlig långiving.

I tillegg mener SLUG det er viktig at bedre retningslinjer for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner utformes, for at Norge skal kunne føre en mer samstemt utlånspolitikk.  SLUG støtter derfor PRESS sitt forslag om å bevilge midler til Statsbudsjettet for 2013 for å finansiere et utvalg som skal utforske hvordan utforme etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner.

SLUG takker for muligheten til å komme med innspill til prioriteringer i statsbudsjettet for 2013

SLUGs nyttårsfest!

Posted on Updated on

Vi lånte Changemakerbandet One Day I'll Be A Little Old Lady: Astrid Holtermann, Ingrid Aas Borge og Karoline Arnesen

I slutten av januar hadde SLUG sin årlige nyttårsfest. Vi feiret det nye året med mat og drikke og utdelingen av den gjeve Abildsnesprisen – for årets beste gjeldssletter. I år gikk prisen til styremedlem Astrid Iversen, for å ha styrket det generelle nerde-kunnskapsnivået i SLUG og et utrettelig politisk engasjement. I tillegg var vi så heldige å få besøk av det lille bandet med det lange navnet: One Day I’ll Be A Little Old Lady – som fremførte vakre melodier med sterke tekster for oss. Selvfølgelig falt vi alle sammen pladask da de fremførte kampanjesangen fra 2006: Nå må vi slette gjelda (video)

Og vinneren er...
Astrid Iversen!

Bergens Slugspirer

Posted on Updated on

SLUG hadde en gang i tida et gjevt lokallag i Bergen, og lenge har vi drømt om å starte dette opp igjen. Nå i 2012 bestemte vi oss for at vi faktisk skulle få det til. Det var da kjempebeleilig og hyggelig at Changemaker Bergen inviterte oss til å holde et seminar om Finanskrisen og utviklingsland. Vi tok med oss noe materiell og en powerpoint, og stilte opp på Kvarteret i håp om å inspirere noen engasjerte bergensere til å bli med i lokallaget. Heldigvis var oppmøtet strålende! – Jeg har aldri sett bedre oppmøte, sa den nye Changemakervennen vår, Tobias.

Her snakker vi om finanskrisens konsekvenser for utviklingsland

Og for en engasjert gjeng som møtte opp! Vi tok gledelig i mot spørsmål på slutten av seminaret, og en hel gjeng på ti stykker ble med oss ned i kafeen etterpå for å diskutere hvordan man kunne få startet et lokallag i Bergen, og hva det ville innebære. Vi gleder oss nå til å jobbe videre med det nye lokallaget: SLUG-Bergen.

Blide bergensere stilte opp på SLUGs oppstartsmøte på studentkafeen i Bergen
Til vår store glede stilte SLUG-veteran Cathrin Fløgstad Olaniyan opp på seminaret. Og tro det eller ei - hun skriver nå doktorgrad om u-landsgjeld!
Tobias, leder i Changemaker Bergen, tok oss godt i mot!