Måned: oktober 2011

SLUG i Dagbladet

Posted on Updated on

UN Photo/Martine Perret.

I dag kan du slå opp i Dagbladet på side 52 og lese en liten kommentar SLUG skrev til NTB-saken om norsk gjeldsslette til Kongo. Vi ble forvirret over at NTB blandet gjeld og drapsdømte, og mente vi måtte rydde opp ved å skrive følgende:

Tirsdag trykket Dagbladet en NTB-sak om French og Moland som er fengslet i DR Kongo og sletting av Kongos gjeld til Norge. Å presentere to vidt forskjellige hendelser i samme nyhetssak gir et svært unyansert bilde av norsk utenrikspolitikk.

La oss ha det helt klart: Moland og French er fengslet etter anklager om å ha skutt og drept sin sjåfør. De gjentatte truslene om dødsstraff må være belastende for dem og deres familier, men har ingen ting med Kongos gjeld til Norge å gjøre.

Sletting av Kongos milliardgjeld ble vedtatt i 2010 etter at landet hadde gjennomført det internasjonale gjeldssletteprogrammet HIPC. Etter syv år fikk Kongo frigjort midler til sosiale tiltak som helse og utdanning. Kongo preges fremdeles av krig, og folket er avhengig av internasjonal støtte.

Det er derfor bra at Norge endelig har slettet gjelden til Kongo, som stammet fra president Mobutus lukseriøse livsstil – en typisk diktatorgjeld.

Dagbladet skriver at gjeldssletten ikke får konsekvenser for French og Moland. Forhåpentligvis vil gjeldssletten i stedet få konsekvenser for 66 millioner kongolesere.

Kommentaren sto på trykk i Dagbladet 31.10.2011

Reklamer

Velkommen til SLUGBLOGG!

Posted on Updated on

Slett U-landsgjelda – eller SLUG som vi liker å kalle oss, er en ganske liten organisasjon som jobber med et veldig stort tema: informasjon om gjeldsslette for utviklingsland. Etter at gjeldsletteinitativene HIPC og MDRI kom på banen er det mange som anså gjeldssletteproblemet som løst. Det er det dessverre ikke. Som følge av finanskrisen spår IMF at over 20 lavinntektslandigjen er i høy fare for å havne i gjeldsnød.

Gjeldskrisen er altså ikke over.

Vi har opprettet denne bloggen for å holde deg og hverandre oppdatert på hvordan vi jobber nasjonalt og internasjonalt med å løse gjeldskrisen – eller rettere sagt: å få de høye herrer i Washington til å få på plass tiltak for å forhindre nye gjeldskriser for de aller fattigste. Samtidig jobbes det med å få på plass mekanismer for et mer rettferdig og forutsigbart finanssystem, der det ikke bare er en liten klubb av verdens rikeste som bestemmer.

Dette håper vi å kunne fortelle om fra våre reiser rundt i verden, eller fra vårt lille kontor på Menneskerettighetshuset, eller fra en støvete lesesal. Målet er rett og slett at å gjøre gjeldsslettespørsmål lettere å begripe for oss, og for dere.

Håper du vil være med å blogge med oss om saker som ikke handler om veldedighet, men om rettferdighet.

Sluglig hilsen

Gina Ekholt,
Daglig leder i SLUG